Uctime si Boha tým, že mu venujeme tento deň.

Vyvýšme ho ako najväčšiu autoritu, ako Pána celého sveta.

 

Majme odvahu a predstúpme pred neho so svojimi zlyhaniami a nedokonalosťami.

Odprosme ho za ne. Odprosme ho aj za hriechy našej krajiny - aj za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Modlime sa, aby Boh zacelil ranu, ktorá vznikla zločinom vraždy dvoch mladých ľudí. Modlime sa za Slovensko, v ktorom sa ľudia nebudú musieť báť, ak budú hovoriť a písať pravdu.

 

Je čas zmeniť zmýšľanie.

Modlime sa za Slovensko, aby jeho obyvatelia zmenili svoje zmýšľanie a prestali akceptovať korupciu. Modlime sa za našu krajinu, aby sa v nej ľudia prebudili a angažovali sa za lepší svet. Modlime sa aj za politikov, ktorí spravujú našu krajinu.

Ak sa ľud, ktorý sa volá mojím menom, skloní a bude sa modliť,

bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest,

ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.

(por. 2 Krn 7, 13-14)

Pridajte sa aj vy v Deň modlitieb a pôstu za Slovensko.

Pozývame vás

 

ako jednotlivcov - sestry a bratov, skupiny, zbory, zhromaždenia, spoločenstvá, farnosti, stretnutia kresťanov, aby ste sa zapojili 3 krokmi:

- ÚCTA: vzdali úctu Bohu, vyvýšili ho,

- POKÁNIE: pokorili sa, uznali vlastné poklesky a odprosovali za hriechy krajiny.

- MODLITBA: žehnali Slovensku a prosili o zdravé srdce krajiny.

Zapojte sa aj vy

 

- ako jednotlivci v Deň modlitieb a pôstu 6. 3. 2019 osobnou modlitbou a pôstom,

- ako skupina kresťanov spoločnou modlitbou v tento deň

- ako zhromaždenie, zbor, spoločenstvo, farnosť,... - zapojením prvkov spoločnej modlitby a pokánia do zhromaždenia/bohoslužieb.

Spoločné modlitby pri príležitosti Dňa modlitieb a pôstu

Bratislava

6. 3. 2019 o 19.30 h

Kostol Bratskej jednoty baptistov, Palisády 27

Dolný Kubín

6. 3. 2019 o 19.00 h

Klub Garáž

Zaujímam sa o Deň modlitieb a pôstu

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Správa bola poslaná.

Kontakt: info@denmodlitieb.sk